90fbbalb.gif (873 bytes) Previous Ph.D students

  Yining Zhu, Shuming Gao, Jianrong Tan, Hujun Bao, Xiaogang Jin, Weiqing Li, Li Chen, Honghui Guo, Jieqing Feng, Sheng Fu, Wei Gao, Jiang Li, Bin Li, Yigang Wang, Wenting Zheng, Huagen Wan, Guodong Lu, Shuyou Zhang, Zhengsheng Yu, Weiqun Cao, Weijie Yu, Yun Wang, Xiang Fang, Li Mei, Zhengming Chen, Xinguo Liu, Wei Hua, Wei Chen, , Zhangye Wang, Jin Wang, Yanqing Lu, Zhifeng Zhang, Gang Liu, Zhaoyi Jiang, Jianqiu Jin, Xiangyang Wu, Guofei Hu, Lanfang Miao, Changbo Wang, Chunxia Xiao, Yanwen Guo, Yongwei Miao, Dengfeng Cai, Ming Hu, Rui Wang,  Shiguang Liu, Chunxiao Liu, Chengfang Song, Long Zhang, Yu Guan, Tao Zhang, Fan Zhang, Li Wang, Yong Zhao, Yanli Liu, Wei Han, Hanqi Fan, Fan Zhong,, Xin Zhang, Bin Pan, Yijiang Zhang

*The Ph. D. thesis entitled 3D Geometriy Compression by Dr. Xinguo Liu is awarded as one of 100 Best Ph.D. thesises of China for the year of 2003

90fbbalb.gif (873 bytes)   Previous Master students

XiaofangFang, Shuming Gao, Minzhi Shao, Pingping Shao, Hao Xu, Qi Luo, Juncai Dong, Hujun Bao, Weiqing Li, Yong Zhou, Mingfu Wang, Xueying Qin, Guozhong Liu, Yunfeng Yi, Xiaogang Jin, Zhengming Chen, Huagen Wan, Yongming Huang, Zhilu Li, Sheng Fu, Yizhou Yu, Tianyang Wang, Kewei Zhu, Liming Wu, Xiang'e Zhou, Qing Lan, Haiyan Wu, Yu Hong, Jinlu Xu, Yongwei  Xu, Xiangxin Li, Hongming Tu,  Xiaohong Ye, Jinhui Chen, Weihua Zhou, Zhihua Wu, Xuehui Yang, Zhi Zhang, Gang Zhou, Zhenyu Yang, Ruijin Ma, Feng Tang, Kaijia Shan, Li Zhou, Fenglin Tian, Guoqin Shi, Feng Liu, Junfei Dai, Yangyan Zeng, Tingfang Zhou, Zhao Dong, Fengxia Wu, Yun Zeng, Yiting Ying, Long Long, Yi Gong, Hui Li, Liang Pan, Yinan Fan, Haiqin Liu, Lei Huang, Xingang Zou, Shu Liu, Xiaodong Xu, Hongyi Yu, Qifeng Tan, Xiaolan Tu, Qingwei Wang, Gonghui Luo, Zhiliang Yang, Yinzheng Yang, Zhidong Jin, Chengchun Lin, Feifei Chen, Ke Yan, Jun Cheng, Hongwen Chen, Zhiguang Wang, Ziang Ding, Jian He, Zhonglei Yang, Naiyang Lin, Xiaoyan Cui

90fbbalb.gif (873 bytes)   Current Ph.D students

Jiazhou Chen, Guanyu Xing, Zhen Zhang, Pingping Shang, Xuan Zhou

90fbbalb.gif (873 bytes)   Current  Master students

Shuai Wang, Xia Yuan, Jia Lu, Leiying Chen, Zhiguo Ren, Rui Wang, Wenjing Gai, Xuehong Zhou