Present Position: 实验室首页 >> ENGLISH >> People >> Visiting Scholar >> Visiting Scholar of the Lab in 2011
Visiting Scholar of the Lab in 2011

Name

Tutor

Date of Enrollment

Xu Gang

Lin Hongwei

2011

Ma Weizhe

Feng Jieqing

2011

Zhu Huawei

Liu Yusheng

2011

Abulaiti

Feng Jieqing

2011

Chen Liping

Feng Jieqing

2011

 

UPDATED:2012-02-06