Present Position: 实验室首页 >> ENGLISH >> Education >> PhD >> Enrolled doctoral students in 2009
Enrolled doctoral students in 2009
Name Tutor
Chen Weifeng Bao Hujun
Chen Haidong Chen Wei
Li Xin Bao Hujun
Li Siwang Jin Xiaogang
Zhu Xiaoqiang Jin Xiaogang
Lin Binbin He Xiaofei
Zhou Zhiguang Lin Hai
Zhang bin Lin Hai
Wu Zichao Liu Xinguo
Kang Jingjing Liu Xinguo
Chen Duanjin Bao Hujun
Qin Feiwei Gao Shuming
Pan Wanbin Gao Shuming
Zhang Xiaoli Liu Yusheng
Liu Tao Feng Jieqing
Chen Xue Feng Jieqing
Tong Jing Pan Zhigeng
Han Lizhen Pan Zhigeng
Xiang Nan Pan Zhigeng
Wang Kangkan Pan Zhigeng
Hu Shijie Yu Jinhui

 

 

UPDATED:2012-02-12