Present Position: 实验室首页 >> ENGLISH >> Education >> PhD >> Enrolled doctoral students in 2010
Enrolled doctoral students in 2010
Name Tutor
Huang Yuncen Feng Jieqing
Ran Qing Feng Jieqing
Ding Hao Lin Hai
Tan Wei Bao Hujun
Ding Hao Lin Hai
Lin Yunyi Lin Hai
Yang Yinhui Bao Hujun
Wang Xinjie Jin Xiaogang
Guo Xuekun Jin Xiaogang
Mao Xiangbo He Xiaofei
Hu Yao He Xiaofei
Zhang DeBing He Xiaofei
Hu Yingqing Wang Rui
Fan Hongri Liu Yusheng
Cao Chen Zhou Kun
Qin Hao Zhou Kun
Cheng Xuan Liu Xinguo
Chen jinming Liu Xinguo
Hu Guosheng Pan Zhigeng
Shao Yanli Liu Yusheng

 

UPDATED:2012-02-08